Konferencje w IHiSM

KONFERENCJE AKTUALNIE ORGANIZOWANE

  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku" - współorganizatorem IHiSM UKW, Belgrad (Serbia), 27-28 września 2018 r.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska zniewolona i niepodległa w malarstwie XIX i XX wieku”, 27-28 września 2018 r.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa „Między zniewoleniem a niepodległością. Bydgoszcz w XX wieku”, 10–11 października 2018 r.
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922", 24-25 października 2018 r.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa „Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej", cykl III: "Dom pański”, 22-23 listopada 2018 r.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel: +48 52 32 59 200, fax: +48 52 32 59 227