Konferencje w IHiSM

KONFERENCJE AKTUALNIE ORGANIZOWANE

  • VIII Eksperckie Ogólnopolskie Doktoranckie Seminarium Dydaktyczno-Historyczne pt. "Polskie sąsiedztwo wschodnie", 16 lutego 2019 r. w budynku IHiSM ul. Poniatowskiego 12
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO", 11-12 marca 2019 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Krew - medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów" (Studenckie Koło Historyków UKW), 25-26 kwietnia 2019 r. 
  • V Międzynarodowa konferencja naukowa "Dobre złe sąsiedztwa: Obraz "Innego" w narracjach narodowych" czyli "Хорошие и плохие соседи: образ "Другого" в национальных нарративах", Oriechowo-Zujewo (Rosja), 17-18 maja 2019 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel: +48 52 32 59 200, fax: +48 52 32 59 227